Black Friday akcija -40% popusta na Apartmanica standard paket Saznaj više

Uvjeti korištenja

Predmet Uvjeta

Ovim Uvjetima uređuju se odnosi između Play Digital d.o.o., Zagrebačka 6A, Pazin, Hrvatska, OIB 53367690460 (u daljnjem tekstu: Davatelj) s jedne strane i naručitelja izrade internetske stranice odnosno korisnika usluga Davatelja (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

Predmet ovih Uvjeta je usluga:
– izrada internetske stranice za privatne iznajmljivače na platformi Apartmanica i
– korištenje platforme Apartmanica

Ovi Uvjeti služe tome da Korisnik prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

 

Opći uvjeti

Usluga je dostupna na internet adresi www.apartmanica.com. Usluga je u svakom svojem obliku autorsko djelo Davatelja. Podaci, dokumenti te sve ostale informacije objavljene na Internet adresi usluge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričite pismene suglasnosti Davatelja.

Korisnik Usluge može biti svaka pravna ili punoljetna fizička osoba koja prihvati uvjete tijekom uplate usluge po ponudi ili računu, tijekom postupka registracije ili tijekom korištenja usluge, bilo da se radi o inicijalnom prihvaćanju Uvjeta ili prihvaćanju eventualne promjene Uvjeta. Davatelj ima pravo odbiti zahtjev za uslugom ako to procijeni opravdanim.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenih usluga, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju usluge od Korisnika tražiti da izjavi da je s istima upoznat, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Korisniku kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na internet stranicama usluge.

Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i unaprjeđenje usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju će Davatelj poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

Davatelj neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku zbog nemogućnosti korištenja Aplikacije i/ili Stranice uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Aplikacije i/ili Stranice nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Aplikacije i/ili Stranice, neadekvatnosti Aplikacije i/ili Stranice za poslovne potrebe korisnika.

Korisniku aplikacije pruža se najam Aplikacije u konačnom obliku, po principu ”kakav jest” (eng. ”as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti da prilikom korištenja Aplikacije neće doći do pogrešaka u radu same Aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, Davatelj će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Davatelj ne odgovara Korisniku aplikacije za štetu nastalu uslijed gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Korisnik je odgovoran za objavu autorskog sadržaja na svojoj web stranici, posebno skrećemo pažnju na objavu fotografija. Korisnik mora osigurati pravo na objavu fotografija. U slučaju spora s nositeljem autorskog prava odgovoran je Korisnik koji je objavio autorska djela na koja ne polaže prava.

 

Glavna obilježja usluge:

 

Platforma Apartmanica

Apartmanica je SaaS aplikacija (software as a service, prevedeno software kao usluga). Poslovni model Apartmanice temelji se na usluzi godišnje pretplate koja u sebi sadrži nadogradnje aplikacije, korisničku podršku, hosting i sve ostalo što je potrebno da bi sama aplikacija i web stranica ispravno funkcionirala.

Apartmanica za izradu pojedine internetske stranice iznajmljivača koristi multifunkcionalni dizajnerski predložak koji omogućuje:

 

Usluga izrade internetske stranice na platformi Apartmanica

Uključuje:

 

Usluga korištenja platforme Apartmanica

Uključuje:

 

Cijena usluge

Cijene istaknute na web stranici usluge izražene su u kunama i eurima.

Cijena usluge ovisi o paketu usluge. Cijene pojedinih paketa usluga objavljene su na stranici https://www.apartmanica.com/cjenik/ i podložne su promjenama.

U slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Postupak naručivanja

Nakon što se Korisnik na internetskim stranicama usluge upozna s obilježjima usluge i cijenom, na istoj stranici može zatražiti neobvezujuću ponudu slanjem svojih osobnih podataka, podatka o broju smještajnih jedinica te može naručiti telefonski poziv.

Korisnik će na e-mail dobiti ponudu s cijenom usluge koja je izračunata na temelju broja smještajnih jedinica.

Smatra se da je ugovor sklopljen ako Korisnik odgovori da prihvaća ponudu, ili ako uplati po ponudi te nakon što Davatelj usluge Korisniku potvrdi primitak poruke o prihvaćanju ili primitak uplate po ponudi.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u ponudi.

U odnosu na plaćanje kreditnom karticom Davatelj ističe da je sustav kartične naplate integriran na stranicama. Nakon odabira plaćanja “Karticom” otvorit će se polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici i vlasniku ne čuvaju se na serverima Davatelja. Diners karticom Erste Card Club-a i karticama PBZ Carda može se platiti i na rate. Potrebno je odabrati broj rata, od dvije do šest. Kartica će biti terećena sukcesivno svakog mjeseca, sukladno broju odabranih rata. Kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, potrebno je odabrati neki od alternativnih načina plaćanja. O uzrocima odbijanja kartica Davatelj nema podatke, mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

Rok za isporuku usluge

Nakon što je sklopljen ugovor Davatelj će obavijestiti Korisnika da mu dostavi podatke o svojim smještajnim kapacitetima, obilježjima smještaja, opremljenosti, tekstove opisa na podržanim jezicima, fotografije, cjenike i podatke o zauzećima smještajnih kapaciteta.

Davatelj NE MOŽE ZAPOČETI s obavljanjem usluge izrade internetske stranice na platformi Apartmanica prije nego zaprimi gornje podatke.

Nakon što Davatelj zaprimi gornje podatke i potvrdi korisniku da su kompletni, započinje teći rok za isporuku usluge.

Maksimalni rok za izradu internetske stranice na platformi Apartmanica je 30 dana, dok je prosječni rok izrade 7 dana.

Početkom obavljanja usluge smatra se dostava podataka o smještajnim kapacitetima.

Web stranica se smatra isporučenom u trenutku kada Davatelj usluge obavijesti Korisnika da je web stranica isporučena putem e-mail poruke.

Korisnik ima rok od 7 dana od dana dostave e-maila vezanog uz isporuku web stranica da informira Davatelja o eventualnim uočenim pogreškama na isporučenoj web stranici. Nakon isteka roka od 7 dana sve promjene na web stranici Korisnik obavlja samostalno koristeći administracijsko sučelje u svojem internet pregledniku. Za sve naknadne promjene koje Korisnik ne želi odraditi samostalno može angažirati Davatelja po službenom cjeniku dostupnom na web stranici www.apartmanica.com.

Trajanje ugovora

Ugovor, u dijelu usluge izrade internetske stranice na platformi Apartmanica, smatra se ispunjenim kada Davatelj isporuči funkcionalnu internetsku stranicu smještajnog objekta, a korisnik plati uslugu u cijelosti.

Ugovor, u dijelu usluge korištenja platforme Apartmanica, sklapa se na vrijeme od jedne godine.
Za obnovu ugovora davatelj će Korisniku poslati ponudu 14 dana prije isteka važećeg ugovora.

 

Uporaba i zaštita podataka o Korisnicima

U Izjavi o privatnosti koja je dostupna na web stranicama Usluge opisani su detalji o postupanju s privatnim podacima korisnika.

Korisnik Usluge je vlasnik baze podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika te ih je Davatelj dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Davatelj ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Prihvaćanjem Uvjeta Korisnik je dao svoju privolu da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne i identifikacijske podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te da ih upotrebljava sukladno Uvjetima i u skladu sa Zakonom. Davatelj je ovlašten na zahtjev tijela državne vlasti dostaviti podatke o korisnicima neovisno o ostalim odredbama iz ovih Uvjeta. Korisnik je upoznat i daje svoju suglasnost da Davatelj može prikupljene podatke iznositi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima je instalirana Usluga, a u kojima je osigurana adekvatna razina zaštite podataka.

Davatelj može bez ograničenja koristiti agregirane podatke koji uključuju podatke Korisnika s podacima drugih Korisnika na takav način da se u agregiranim podacima ne navodi identitet Korisnika. Čuvanje Podataka uključeno je u Uslugu tijekom njenog trajanja. Nakon prestanka trajanja Usluge, Davatelj smije podatke korisnika čuvati još najviše dvije godine, osim podataka koje je po posebnim propisima dužan čuvati dulje .

Prilikom registracije Korisnik dobiva korisničko ime i zaporku za autorizirani pristup Usluzi i dužan ih je čuvati od neovlaštenog korištenja. Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Davatelj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom  Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika.

 

Interoperabilnost digitalnog sadržaja

Digitalni sadržaj, odnosno internetska stranica izrađena na platformi Apartmanica, autorsko je djelo u vlasništvu Davatelja i daje se na korištenje Korisniku kao dio Usluge isključivo koristeći aplikaciju za uređivanje stranica koja se nalazi na internetskoj adresi Usluge. Programski kod web stranice koja je izrađena kao dio Usluge nije moguće prenijeti na drugi poslužitelj (server) niti prenijeti na održavanje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Završne odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Usluge, stvarno je nadležan sud u prema sjedištu Davatelja.

Davatelj zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge te izmjene ili dopune funkcionalnosti Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Davatelj može bez znanja i privole Korisnika dio provođenja Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, pri čemu Davatelj u odnosu na Korisnika zadržava prava i obveze.

Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće Korisnike usluge kao i na sve postojeće korisnike Stranica Usluge.

Uvjeti se primjenjuju od 1.2.2023.

Copyright Play Digital 2009. - 2023.   Uvjeti korištenja   Pravila privatnosti   Kontakt podaci    Postavke kolačića